Arrow-Down - cul-branch.infoArrow-Left - cul-branch.infoArrow-Right - cul-branch.infoArrow-Up - cul-branch.infoCheck-Large - cul-branch.infoCheck-Small - cul-branch.infoasymetrisch - cul-branch.infoElement 7 - cul-branch.infoElement 1 - cul-branch.infoeckig - cul-branch.infoElement 3 - cul-branch.infoElement 1 - cul-branch.infoElement 4 - cul-branch.infoElement 6 - cul-branch.infooval - cul-branch.infoElement 5 - cul-branch.inforund - cul-branch.infoElement 4 - cul-branch.info

Zaangażowanie w dziedzinie ochrony środowiska -

zrównoważony rozwój dotyczy każdego

Jako innowacyjne przedsiębiorstwo pełne poczucia odpowiedzialności staramy się myśleć - pod każdym względem - przyszłościowo.
Dbamy nie tylko o ludzi w naszym otoczeniu, dając im szanse i perspektywy integracji.

Oczywiście angażujemy się również w dziedzinie ekologii. Jednym z instrumentów jest nasza strategia korporacyjna, opierająca się na świadomym, oszczędnym użytkowaniu surowców naturalnych
a także dobór asortymentu spełniającego warunki zrównoważonego rozwoju:

Oferowane przez nas produkty są dostępne przez długi czas, długotrwałe, dają się dowolnie kombinować i obrabiać z małym nakładem energii. Ponadto - jako pierwszy producent płytek ceramicznych w Niemczech - dobrowolnie poddajemy się aktualnie najbardziej restrykcyjnej i obszernej procedurze kontroli ekologicznej EMAS.

Ta odpowiedzialna postawa znajduje uznanie u naszych kontrahentów, gdyż są oni zobowiązani zgodnie z aktualnym prawem kontrolować bilans ekologiczny wszystkich stosowanych przez nich materiałów. W procesach kontroli jakości biorą również udział nasi dostawcy - również to jest absolutnym wyjątkiem w naszej branży.

Dalsze informacje na temat działalności na rzecz ochrony środowiska i systemu EMAS:

www.respecting-nature.com